Kallavesj

Taas on se kesän ”pakollinen” Kallaveden risteily suoritettu mitä parhaimmassa säässä sekä seurassa!
Kallavesj

Kallavesj, Kallavesj, järviij järvi, siinä pesj 
äet mun paetanj monta kertoo, isä särillep pitj mertoo, 
veljmies salloo tuulastelj, tiirustelj, riijustelj.

Kallavesj, Kallavesj, kaonis kalarantonesj! 
Siellä paesto sären kylyk, poeka kuv vuoan onkeen sylyk, 
siäsket purj ja vesj se nii lystisti liplatti.

Kallavesj, Kallavesj, kallis kaeslarantonesj! 
Siellä päevät puikkelehtii, siellä kuikat, laevat tehtii 
purjehtimmaa mualimaa, avaraa, merriin taa.

Kallavesj, Kallavesj, kaonis saonarantonesj! 
Siellä höyrysj miesten pinta, siellä illar raohoo rinta 
naottii piällep päevän työn, kunnes lyö hetki yön.

Kallavesj, Kallavesj, poessa, poes on antimesj! 
Tiäl ei outap poekarukkoo äejil lämmin kalakukkoo 
laovantaesi saonam piäl, mitä viel, mitä viel

Kallavesj, Kallavesj, suarinesj ja salaminesj! 
Tokko suanen koskaa ennee kierteep Puijonsarven nennee, 
missä laevat huuteloo: Kuopijoo, Kuopijoo!

Lisää samanlaista: